ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ozan Luay ABBAS 1998 yılında liseden ülke çapında dokuzunculuk derecesi ile mezun oldu. Tıp eğitimini Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı ve şeref derecesi ile 2006 yılında mezun oldu. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini Başkent Üniversitesinde tamamladı. Zurich Üniversitesi Beyin Cerrahi kliniğinin laboratuvarında mikro-cerrahi eğitimi aldı. İhtisasını tamamladıktan sonra Ahi Evran Üniversitesinde görev yaptı. Bu dönemde çok sayıda operasyona imza atarken, Belçika ve Yunanistan’da yapılan yazılı ve sözlü sınavlardaki başarısı ile Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Birliği’ne (EBOPRAS) üye olarak kabul edildi.

 

2014 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı ve 2014 - 2018 yılları arasında Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürüttü. 2020 yılında Doçent oldu. 2018- 2020 yılları arasında  Memorial Ankara Hastanesinde görev yaptı. Ocak 2021'de kendi kliniğini açtı. 

 

Kök hücre alanında çok sayıda deneysel çalışmada yürütücü olarak görev yapan Doç. Dr. Ozan Luay ABBAS, yüz felci ve kopan uzuvlar üzerinde yaptığı çalışmalar ile iki adet ulusal bilim ödülüne layık görüldü.

Doç. Dr. Ozan Luay ABBAS Amerikan Plastik Cerrahi Cemiyeti (ASPS), Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği (TPRECD), Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD) ve Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği (ACELEMDER) üyesidir.

Abbas

IMG_2609_edited.jpg
ARAPÇA
ANADİL SEVİYESİNDE
İNGİLİZCE
İLERİ SEVİYEDE
FRANSIZCA
BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE
1996-2006

LİSANS

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2007-2012

TIPTA UZMANLIK

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

YABANCI DİLLER
ÖĞRENİM BİLGİLERİM
AKADEMİK GÖREVLERİM
2007-2012

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2012-2018

YARDIMCI DOÇENT

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2020

DOÇENT

Memorial Ankara Hastanesi

İDARİ GÖREVLERİM
2014-2018

ANABİLİM DALI BAŞKANI

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2014-2018

KLİNİK SORUMLUSU

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2014-2018

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

MESLEKİ DENEYİMİM
2007-2012

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2012-2018

YARDIMCI DOÇENT

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

2018-Halen

UZMAN DOKTOR

Memorial Ankara Hastanesi

ÜYESİ OLDUĞUM BİLİMSEL KURULUŞLAR

AMERİKAN PLASTİK CERRAHİ CEMİYETİ

TÜRK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ

ACİL EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ DERNEĞİ

UZMANLIK TEZİM

2012 yılında danışmanlığını Prof. Dr. Hüseyin BORMAN'ın yaptığı "İskemiye İkincil Damarlanma Esnasında Çentik Sinyal Yolağının Rolü: Deneysel Çalışma" isimli tezimi sunarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlığımı tamamlayıp Uzman Doktor ünvanını aldım.

YETERLİK BELGELERİM
EUROPEAN BOARD OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY
Selanik
2013
TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ YETERLİK BELGESİ
Ankara
2014
ÖDÜLLERİM
AKADEMİK SERTİFİKALARIM
BİLİMSEL PROJELERİM

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI, DENEYSEL DALDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

“Deneysel Bacak Replantasyonu Modelinde Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Siyatik Sinir İyileşmesine Etkileri: İşlevsel, Elektrofizyolojik, Histomorfometrik ve İmmünohistokimyasal Analiz” isimli çalışma ile.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2017

TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMASI, DENEYSEL DALDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

“Deneysel Yüz Felci Modelinde YağDokusu Kökenli Kök Hücre Uygulaması ile Çapraz Yüz Sinir Boyunca Akson Yenilenmesinin Arttırılması” isimli çalışma ile.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 2014

PROF. DR. İHSAN NUMANOĞLU BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

“Duman İnhalasyonunun Eşlik Ettiği Yanıklarda Kan IL6, TNF-alfa, ve If-gama Düzeyleri ve Akciğer Dokusunda İmmün Aktivite” isimli çalışma ile.

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, 2010

KRAL FAHD ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Lise mezuniyet puanı ile ülke çapında yedincilik derecesi nedeni ile

Suudi Arabistan Milli Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan, 1998

KIRŞEHİR İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞEKKÜR PLAKETİ

     

Kırşehir ilinde yüksek hasta memnuniyeti nedeni ile

 

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2014

MİKROCERRAHİ EĞİTİM SERTİFİKASI
Zürih Üniversitesi, Zürih
2012
DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI
Kobay A.Ş., Ankara
2015
BURNS DERGİSİ SEÇKİN HAKEMLİK SERTİFİKASI
Burns Editors, Elsevier, Amsterdam
2017
EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKASI
Ahi Evran Üniversitesi
2018
TEMEL İYİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİFİKASI
Uzaktan Eğitim Programı
2018
İLERİ İYİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİFİKASI
Uzaktan Eğitim Programı
2018

BACAK REPLANTASYONU SONRASI MEZENKİMAL KÖKENLİ KÖK HÜCRE UYGULAMASININ SİYATİK SİNİR İYİLEŞMESİNE ETKİSİ

Araştırma Projesi,

Yürütücü,  2017

ÜÇ FARKLI TİPTE KÖK HÜCRE UYGULAMASI İLE YANIK STAZ ZONUNDA HAYATİYETİN ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi,

Yürütücü,  2016

NİKOTİNİZE EDİLMİŞ SIÇANLARDA ÇENTİK SİNYAL YOLAĞININ BASKILANMASI İLE TRAM FLEP HAYATİYETİNİN ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi,

Yürütücü, 2015

ÇENTİK SİNYAL YOLAĞININ BASKILANMASI İLE YANIK STAZ ZONUNDA HAYATİYETİN ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi,

Yürütücü, 2015

YAĞ DOKUSU KÖKENLİ KÖK HÜCRE UYGULAMASI İLE ÇAPRAZ YÜZ SİNİR GREFTİ BOYUNCA AKSON YENİLENMESİNİN ARTTIRILMASI

Araştırma Projesi, Yürütücü,  2015 

ÇENTİK SİNYAL YOLAĞININ BASKILANMASI İLE FLEP HAYATİYETİNİN ARTTIRILMASI: DENEYSEL ÇALIŞMA

Araştırma Projesi,

Yürütücü, 2013 

İSKEMİYE İKİNCİL DAMARLANMA ESNASINDA ÇENTİK SİNYAL YOLAĞININ ROLÜ: DENEYSEL ÇALIŞMA

Araştırma Projesi,

Yürütücü, 2012

HIPOTERMİNİN DERİDEKİ ANJİYOGENEZ ÜZERİNE ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA

Araştırma Projesi,

Araştırmacı, 2009

YANIKTA STAZ ZONU NEKROZUNU ÖNLEYEN GÜVENLİ BİR İLAÇ: N-ASETİL SİSTEİN

Araştırma Projesi,

Araştırmacı, 2008

KONGRE KATILIMLARIM

EURAPS RESEARCH COUNCIL 6TH ANNUAL MEETING

2017

Pisa – İtalya

THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESS ON STEM CELL AND CELLULAR THERAPIES

2015

Antalya – Türkiye

9th BAPARAS CONGRESS

2015 

Selanik – Yunanistan

EURAPS RESEARCH COUNCIL 3RD ANNUAL MEETING

2014

Ischia Adası – İtalya

EURAPS RESEARCH COUNCIL 2ND ANNUAL MEETING

2013

Antalya – Türkiye

39. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2017

Antalya - Türkiye

XI. ULUSAL YARA KONGRESI

2016

Antalya – Türkiye

37. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2015

Ankara - Türkiye

36. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2014

İstanbul – Türkiye

34. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2012

Antalya – Türkiye

I. ULUSAL ÇOCUK YANIKLARI KONGRESI

2011

Antalya – Türkiye

33. ULUSAL TÜRK PLASTIK REKONSTRÜKTIF VE ESTETIK CERRAHI KONGRESI

2011

İzmir – Türkiye

KURS VE ÇALIŞTAY KATILIMLARIM

NİTELİKLİ AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ KURSU

Ahi Evran Üniversitesi

29.03.2018 - 29.03.2018 

WILEY YAZAR ÇALIŞTAYI

Ahi Evran Üniversitesi

31.10.2017 - 31.10.2017 

7TH INTERNATIONAL EURASIAN AESTHETIC PLASTIC SURGERY COURSE & 3RD ISTANBUL ADVANCED RHINOPLASTY COURSE

 

Hilton Istanbul Convention Center

18.06.2015 - 21.06.2015 

BIRINCI HACETTEPE MAKALE YAZIM ÇALIŞTAYI

Hacettepe Üniversitesi

01.10.2014 - 02.10.2014 

VI. RHINOPLASTY COURSE AND II. ISTANBUL INTERNATIONAL RHINOPLASTY COURSE

Bahçeşehir University

10.05.2013 - 12.05.2013 

TPRCD IV. PLASTIK CERRAHI OKULU, TEMEL PLASTIK CERRAHI BECERILERI

Ilıca Hotel

23.04.2011 - 30.04.2011 

TÜRK EL VE ÜST EKSTREMITE CERRAHISI DERNEĞI EL CERRAHISI KURSU

Ufuk Üniversitesi

20.11.2009 - 22.11.2009 

ANKARA CERRAHI DERNEĞI YANIK KURSU 

Başkent Üniversitesi

11.04.2009 - 11.04.2009

DAMAK DUDAK YARIKLARININ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KURSU

Hacettepe Üniversitesi, 01.05.2008 - 02.05.2008 

İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞI KURSU

Başkent Üniversitesi, 07.06.2001 - 08.06.2001 

HAKEMLİK YAPTIĞIM DERGİLER

​​
 

IMG_1258.jpg
IMG_1260.jpg
IMG_1263.jpg
IMG_1259.jpg
IMG_1262.jpg
APRS_Fotor.png
IMG_1261.jpg
IMG_1264.jpg
Screen%20Shot%202020-04-04%20at%2011.12_
EDİTÖRLÜK YAPTIĞIM DERGİLER
APRS_Fotor.png
ahievran_Fotor.png